Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Fryslân

Adresgegevens

Bezoekadres: 

Thialfweg 43

8441 PW  HEERENVEEN

Telefoon:

085 - 48 32 433 

E-mail:

info@zorgbelang-fryslan.nl

Websites:

www.zorgbelang-fryslan.nl 

 

 

Zorgbelang Fryslân komt op voor de belangen van zorggebruikers. Met ruim 90 aangesloten patiënten- en cliëntenverenigingen zijn alle Friese burgers vertegenwoordigd. Zorgbelang Fryslân is betrokken bij kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. Zorgbelang Fryslân is het samenwerkingsverband van Friese patiëntenorganisaties.

Kerntaken

Collectieve belangenbehartiging

• platform van negentig patiëntenorganisaties

• gesprekspartner van Friese zorginstellingen, overheid,zorgverzekeraars, etc.

• projecten kwaliteitsverbetering zorg

• ondersteuning cliëntenraden zorg

 

Individuele belangenbehartiging

• ondersteuning bij het vinden van passende zorg

• advisering en ondersteuning van budgethouders PGB

• ondersteuning bij klachtenprocedures jeugdzorg en gezondheidszorg

 

Informatievoorziening

  • zorgvoorzieningen, belangenverenigingen en wet- en regelgeving
  • patiëntenrechten en klachtmogelijkheden
  • vakantie voor mensen met een ziekte of handicap
  • zorgboerderijen
  • GGZ-voorzieningen
  • Infolijn: 058 213 71 38

 

Zorgbelang in uw regio? Klik op de kaart!

kaart Nederland
Groningen Friesland Noord-Holland Flevoland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg