Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Gelderland / Utrecht

Adresgegevens

Bezoekadres:

In de Weerd,

Weerdjesstraat 168

6811 JH Arnhem

Postadres: Postbus 5310
6802 EH Arnhem

Telefoon: 

026 - 384 28 22
Fax: 026 - 384 28 23
E-mail  info@zorgbelanggelderland.nl
Websites:

www.zorgbelanggelderland.nl

 

Activiteiten die voorheen werden uitgevoerd door Cliëntenbelang Utrecht zijn overgenomen door Zorgbelang Gelderland onder de naam Zorgbelang Utrecht.  

 

Bij Zorgbelang Gelderland/Utrecht zijn meer dan 475 cliëntenorganisaties aangesloten. Zorgbelang bundelt de kracht van patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden.

 

Zorgbelang Gelderland/Utrecht levert een bijdrage aan efficiëntere zorg en welzijn door zorgprofessionals en zorggebruikers met elkaar te verbinden en kennis te delen. Omdat steeds meer de nadruk komt te liggen op eigen verantwoordelijkheid, is het van essentieel belang dat zorggebruikers kunnen meepraten en meebeslissen over zorgbeleid en de invulling ervan in de praktijk. Samen de zorg beter maken. Daar gaat het om.

 

Zorgbelang is specialist in het ophalen van ervaringen van zorggebruikers. We hebben contact met een brede achterban van meer dan 475 patiëntenorganisaties, bovendien melden burgers via ons Adviespunt vragen en klachten over de zorg. Ook verkrijgen we ervaringskennis via bijvoorbeeld:

•panelgesprekken;

•spiegelgesprekken;

•focusgroepen;

•digitale panels en online communities.

 

Zorgbelang past deze vormen van cliëntenparticipatie vaak toe in samenwerking met of in opdracht van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en apotheken.

 

Onafhankelijkheid vormt het vaste vertrekpunt bij ons werk. Het perspectief van de zorggebruiker staat bij ons altijd voorop. Onze kennis van dat perspectief vormt de basis voor de diensten die wij aanbieden. Het kan daarbij gaan om:

  • Het realiseren van de beste vorm voor cliëntenparticipatie, bijvoorbeeld in een gemeente of instelling;
  • Het inzetten van methodieken om uw diensten beter te laten aansluiten op de wensen van uw klant;
  • Het ontwikkelen van een innovatief zorgaanbod.

Kerntaken

  • Zorgbelang Gelderland biedt u informatie over zorg en welzijn en onafhankelijke klachtenopvang.
  • Wij komen op voor de collectieve belangen van gebruikers van zorg in Gelderland en werken resultaatgericht aan een aantal speerpunten, dat door de gezamenlijke lidorganisaties is vastgesteld.

Zorgbelang in uw regio? Klik op de kaart!

kaart Nederland
Groningen Friesland Noord-Holland Flevoland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg