Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Groningen

Adresgegevens

Postadres:  Hoendiep 95
9718 TE Groningen
Telefoon: 050 - 571 39 99
Fax: 050 - 577 32 95
E-mail: info@zorgbelang-groningen.nl
Website:

www.zorgbelang-groningen.nl/

 

Zorgbelang Groningen is een samenwerkingsverband van provinciale organisaties. Zorgbelang Groningen stelt patiënten en consumenten en hun organisaties in staat om hun (individuele en collectieve) belangen optimaal te behartigen om zo de positie van patiënten en consumenten in de provincie te verstevigen. Het patiëntenperspectief is hierbij de leidraad: zorg moet vraaggestuurd en toegankelijk zijn; zorg moet aansluiten bij wensen, behoeften en leefomstandigheden van mensen; mensen moeten keuzevrijheid hebben; en patiënten moeten gezien worden als volwaardige burgers.

Kerntaken

  • Individuele belangenbehartiging, waaronder informatievoorziening, voorlichting, cliëntondersteuning en klachtopvang. De individuele belangenbehartiging vindt onder meer plaats via het Informatie- en Klachtenbureau voor de Gezondheidszorg (IKG) en Bureau Klachtenondersteuning Jeugdzorg (BKJ); beiden maken deel uit van de Zorgbelang Groningen.
  • Collectieve belangenbehartiging, waaronder het formuleren van visie op zorg, wonen en welzijn.
  • Verzamelen en beschikbaar stellen van kennis die de kwaliteit van zorg (en aanpalende terreinen) positief beïnvloedt.
  • Ondersteunen en faciliteren van de aangesloten organisaties.

Zorgbelang in uw regio? Klik op de kaart!

kaart Nederland
Groningen Friesland Noord-Holland Flevoland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg