Sla navigatie over

Zorgbelang Overijssel

Adresgegevens

Bezoekadres: Korenbloemstraat 11
  7252 HH  Hengelo

Postadres:

 

Lupinestraat 9

7552 HJ Hengelo

Telefoon: 074-250 01 55
E-mail

 

info@belangenorganisatiesoverijssel.nl 
Website:

www.belangenorganisatiesoverijssel.nl

 

 

 

BelangenOrganisatiesOverijssel functioneert als kennisorganisatie op het gebied van belangenbehartiging en participatie ten behoeve van de Overijsselse samenleving. Hieronder verstaan we o.a. het versterken van netwerken rond participatie en zeggenschap.

 

Belangenorganisaties Overijssel Is een samenwerkingsverband van Overijssel Platform Verstandelijk Gehandicapten, Participatieraad Ouderen Overijssel, Platform Mantelzorg Overijssel en Zorgbelang Overijssel. Samen hebben zij een brede achterban waarin belangenbehartigers van specifieke doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Samen behartigen zij de belangen van jongeren, ouderen, zorgvragers, burgers, chronische zieken, zintuigelijke beperkten, verstandelijk beperkten op al hun levensterreinen zoals wonen, welzijn en zorg en deels ook op het terrein van inkomen.

Kerntaken

 • Raadplegen en participeren

  Vanuit 25 jaar kennis en ervaring zijn wij professionals in het organiseren van cliëntenraadpleging en -participatie. Vele methoden staan ons ter beschikking. Wat past bij uw organisatie, wat is uw doel? Wat kunnen wij voor u betekenen?

   

 • Onderzoek

  Zorgplan, Zorgplansystematiek, Zorgproces, Zorgpad

  Het toetsen van een zorgplansystematiek, interviews met cliënten over hun eigen inbreng of ervaring in het zorgplan of zorgproces, verbeterprocessen inzetten met inbreng van ervaringsdeskundige patiënten? Zorgpaden ontwikkelen of innoveren in een ziekenhuis of gezondheidscentrum in samen met cliënten?

   

 • Ondersteuning en cursussen Wmo

  In gemeenten en de zorgsector worden cliënten/burgers/specifieke doelgroepen vertegenwoordigd door cliëntenraden, Wmo-raden of participatieraden. Specifiek voor hen hebben wij een ondersteuningsaanbod ontwikkeld zoals de introductiecursus voor nieuwe leden van een Wmo- raad

 

 • Regionale expertteams

  Een Regionaal Expert Team (RET) is een methodiek waarbij patiënt- of cliëntvertegenwoordigers samen met de opdrachtgever werken aan patiëntgerichte zorg, zowel inhoudelijk (zorgaanbieder / zorgpaden) als bij de inkoop van zorg (zorgverzekeraar). De Zorgbelangorganisaties spelen hierin een centrale rol. De Regionale Expertteams worden ingezet in/door Zorgbelang Overijssel, Groningen, Gelderland en Cliëntenbelang Utrecht.

Zorgbelang in uw regio? Klik op de kaart!

kaart Nederland
Groningen Friesland Noord-Holland Flevoland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
Pagina afdrukken