Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Brabant / Zeeland

Adresgegevens

Postadres:

Ringbaan Zuid 44

5022 PN Tilburg

Telefoon: 013 594 21 70
Fax: 013 5942179
E-mail: info@zorgbelang-brabant.nl
Website:

www.zorgbelang-brabant.nl/          

 

Zorgbelang Brabant vindt goede zorg en ondersteuning belangrijk. We komen op voor de belangen van iedereen die gebruik maakt van zorg, jeugdhulp of maatschappelijke dienstverlening in Brabant en Zeeland. Wat ons betreft moet iedereen, ondanks ziekte of beperking, mee kunnen blijven doen aan de maatschappij met daarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

 

Samen met patiënten/cliënten

Wij geloven dat goede zorg alleen maar tot stand komt door in gesprek te zijn met de mensen om wie het echt gaat. Zij weten namelijk als geen ander hoe de zorg in praktijk werkt en hoe deze verbeterd kan worden, zodat het aanbod aansluit op hun behoeften en mogelijkheden. Daarom werken wij altijd vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt. Hiervoor hebben we intensief contact met individuele cliënten, ervaringsmedewerkers en ruim 275 patiënten- en belangenorganisaties die zich bij ons hebben aangesloten.

 

Goede gesprekspartner

Met behulp van verschillende methodieken brengen we samen de knel- en verbeterpunten in de zorg snel en goed in beeld. Alle informatie die wij hebben verzameld, delen we vervolgens met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden. Hierdoor kunnen we samen met hen projecten uitvoeren die de zorg in Brabant en Zeeland verbeteren en vernieuwen.

 

Samen werken aan betere zorg doen wij door:

  • Het bieden van individuele cliëntondersteuning door onafhankelijke vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang.

 

  • Het uitvoeren van projecten op het gebied van eHealth, ervaringsdeskundigheid, participatie & medezeggenschap en eigen regie.

 

  • Het geven van trainingen en themabijeenkomsten binnen Academie Zorgbelang aan patiënten- en belangenorganisaties, zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij zorg en welzijn

Zorgbelang in uw regio? Klik op de kaart!

kaart Nederland
Groningen Friesland Noord-Holland Flevoland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg