Sla navigatie over

Wat weet en vindt u van de Wet maatschappelijke ondersteuning?

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat op 1 januari 2007 in werking. Deze wet geeft de gemeenten belangrijke verantwoordelijkheden om haar inwoners en georganiseerde groepen voluit te laten meedoen aan de samenleving en hen te betrekken bij het opstellen van het nieuwe beleid. Zorgbelangorganisaties behartigen de belangen van alle patiënten en consumenten die gebruik maken van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Om dit optimaal te kunnen doen, is het belangrijk dat wij ook uw mening kennen.

 

1. Geef uw mening over de volgende stellingen

 
Vraag/stelling Mee eens Mee oneens
Ik weet goed wat er verandert met de invoering van de Wmo  
Gebruikers van zorg en welzijnsvoorzieningen gaan er met de Wmo op vooruit
Ik geloof dat door de invoering van de Wmo alle burgers beter kunnen meedoen in de samenleving

2. Wat is uw waardering van de eigen gemeente?

 
Vraag/stelling Helemaal eens Beetje mee eens Mee oneens Geen mening
Mijn gemeente regelt de invoering van de Wmo goed  
Mijn gemeente is actief in het voorlichten over de Wmo
Mijn gemeente vindt de mening van de burger belangrijk

3. Zijn zaken in uw gemeente al duidelijk?

 
Vraag/stelling Ja Nee Geen mening
Ik weet waar ik per 1 januari moet zijn als ik behoefte heb aan ondersteuning op het gebied van zorg of welzijn.  
Ik weet wat er in mijn gemeente verandert op het gebied van huishoudelijke zorg
Ik weet hoe ik mijn mening kan geven over de invoering van de Wmo in mijn gemeente

4. In welke provincie woont u?

keuzeantwoord
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Bedankt voor uw bijdrage! We houden u op de hoogte van resultaten.


Antispam vraag

Om spam te voorkomen vragen wij u het volgende:
Type het getal vier in een cijfer:
Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken