Sla navigatie over

Het CIZ

Bent u het niet eens met de indicatie die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft afgegeven? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Andere klachten?

U bent het wel eens met de indicatie, maar heeft andere klachten, bijvoorbeeld over manier waarop medewerkers u te woord staan? In zo'n geval kunt u het probleem eerst bespreken met de betreffende medewerker, u kunt daarnaast de leidinggevende of de directie om een reactie vragen. Wordt de klacht niet naar wens opgelost, dan kunt u uw klacht ter beoordeling voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van het CIZ.
Daarnaast kunt u zich met zo'n klacht wenden tot de Nationale Ombudsman.

Bezwaar indienen tegen het indicatiebesluit

Indien u het niet met het indicatiebesluit eens bent kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De afdeling bezwaar van het CIZ zal uw bezwaar in behandeling nemen. Dit duurt maximaal 21 weken. Is er sprake van bezwaar tegen een indicatie voor zorg op korte termijn, dan is alleen via de rechtbank een voorlopige voorziening te verkrijgen. Dit kost ongeveer € 40,00.

Beroep op het besluit van de bezwarencommissie

Bent u het niet eens met de beslissing van de bezwarencommissie, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken