Sla navigatie over

Het zorgkantoor

Zorg die krachtens de AWBZ wordt vergoed wordt geregeld vanuit het zorgkantoor. Het zorgkantoor beslist over de hoogte van eigen bijdragen voor zorg in natura en over toekenning en hoogte van een persoonsgebonden budget.

Bezwaar

Het vaststellen van de eigen bijdragen en het toekennen en vaststellen van een persoonsgebonden budget noemt men een beschikking. U kunt, indien u het niet eens bent met de beschikking die u van het zorgkantoor heeft ontvangen, schriftelijk bezwaar aantekenen. Wat betreft de eigen bijdrage doet u dit bij uw zorgverzekeraar, wat het persoonsgebonden budget betreft bij het zorgkantoor. Het bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking zijn ontvangen.

Bejegening

Bent u ontevreden over de manier waarop u door het zorgkantoor wordt behandeld? In zo'n geval kunt u het probleem eerst bespreken met de betreffende medewerker, u kunt daarnaast de leidinggevende of de directie om een reactie vragen. Wordt de klacht niet naar wens opgelost, dan kunt u uw klacht ter beoordeling voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van het zorgkantoor
Daarnaast kunt u zich met zo'n klacht wenden tot de Nationale Ombudsman.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken