Sla navigatie over

Uw zorgverzekeraar

Zowel de basisverzekering (verplicht) als aanvullende verzekeringen sluit u af bij een zorgverzekeraar.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de hoogte van vergoeding (of helemaal geen vergoeding krijgt) van bepaalde ziektekosten, dan kunt u, binnen zes weken na dagtekening van de beslissing, schriftelijk bezwaar aantekenen bij uw zorgverzekeraar. Als u er niet uitkomt met uw zorgverzekeraar, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of de Ombudsman verzekeringen. Dit is afhankelijk van het onderwerp van de klacht of het geschil.

Bejegening

Bent u ontevreden over de manier waarop u door de zorgverzekeraar wordt behandeld? In zo'n geval kunt u het probleem eerst bespreken met de betreffende medewerker. U kunt daarnaast de leidinggevende of de directie om een reactie vragen. Wordt de klacht niet naar wens opgelost, dan kunt u uw klacht ter beoordeling voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van de zorgverzekeraar.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken