Sla navigatie over

Persberichten

Voor vragen over Zorgbelang Nederland of over persberichten, kunt u contact opnemen: 030 299 19 70.

Decentrale belangenbehartiging essentieel

Reactie Zorgbelangorganisaties op Miljoenennota

Zorggebruikers missen elementaire rechten in wetsvoorstel minister Klink

Europese Dag van de Rechten van de PatiŽnt

Niet meer, maar andere controle op AWBZ gewenst

Wmo-adviesraden boeken concrete resultaten

Clientenrechten.nl wijst zorgconsumenten op hun rechten

Klachtenlijn zorg bestaat al

Eerste resultaten Meldpunt (her)indicatie; Veel onvrede over indicatiebesluit

Meldpunt (her)indicatie leidt tot nader onderzoek

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken