Sla navigatie over

Zorgbelang nieuws

Nieuw borstkankercentrum in Friesland: 'ik ben niet alleen gehoord, veel van mijn punten worden nu gerealiseerd'

‘Ik kan wel stellen dat er geen enkel onderdeel is, waar ik als patiënt niet content mee zou kunnen zijn in dit adviesrapport.’ Rian Terveer-Couperus is laaiend enthousiast. De Friese ziekenhuizen hebben aangekondigd de borstkankerzorg anders te gaan organiseren. Terveer was als vertegenwoordiger van Zorgbelang Fryslân lid van de projectgroep en daar had ze een platform waar ze punten kon inbrengen die ze al heel lang wilde bespreken: ‘Eindelijk is het gehoord en niet alleen dat, veel wordt nu ook gerealiseerd!’


Belangrijkste wijziging is dat niet alle vier ziekenhuizen het hele behandeltraject bij borstkanker blijven doen. Het traject wordt verdeeld. Diagnose kan plaatsvinden in alle vier ziekenhuizen, maar in het nieuw op te richten borstkankercentrum in Leeuwarden zullen de patiëntenbesprekingen en de operaties plaatsvinden. Daarvoor wordt een behandelplan opgesteld, dat op maat is afgestemd met de patiënt. Voor- en nazorg en chemobehandeling kunnen patiënten dan weer terecht in het ziekenhuis in de buurt.

 

Rian Terveer heeft het in 2011 allemaal zelf meegemaakt. De angstige periode na het ontdekken van de ziekte, de gesprekken met de artsen, de grote hoeveelheid aan informatie en natuurlijk de behandelingen. Nu alles achter de rug is, is ze actief voor andere mensen met kanker. Als mede-oprichtster van De Skulp, het Friese centrum voor leven met kanker en sinds 2013 als Patiënt Advocate van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Daarnaast vertegenwoordigde ze in 2013 Zorgbelang Fryslân in het project Friesland Voorop. Om die reden werd ze in 2016 door Zorgbelang gevraagd haar ervaringsdeskundigheid ook namens hen in te brengen in de projectgroep die de borstkankerzorg in Fryslân onder de loep ging nemen.

 

Haar deelname aan de projectgroep was zeker niet voor de vorm: ‘Er zaten allerlei mensen van verschillende disciplines om de tafel, maar ik was de enige die het hele traject had meegemaakt. Ik heb vanaf het begin het gevoel gehad dat ik serieus werd genomen. We hebben mijn inbreng verder onderbouwd met de uitkomsten van een bijeenkomst met borstkankerpatiënten en daarnaast zijn hiervoor ook nog patiënten geïnterviewd.’

 

‘In de projectgroep wijs ik niet met mijn vingertje, maar geef aan wat beter kan en anders zou moeten. Ik denk dat de waardering voor de inzet in de groep wederzijds was. Het zou mooi zijn als inbreng van patiënten ook in andere ziekenhuissectoren op deze manier vaker wordt gebruikt.’

 

Bij de presentatie van het eindrapport was Terveer één van de sprekers. In haar speech noemde ze een groot aantal zaken waarover ze zeer tevreden was. Zo zijn de tien door de BVN geformuleerde uitgangspunten (B-Optimaal) voor optimale kwaliteit van zorg en leven met borstkanker meegenomen. Maar ook de diagnose binnen 24 uur (‘zo min mogelijk slapeloze nachten’), het geven van tijd om te komen tot belangrijke keuzes, aandacht voor laaggeletterden en één casemanager zijn volgens haar stappen vooruit.

 

Het resultaat mag er zijn en dat is niet alleen haar eigen mening. Via telefoon, Facebook en Whattsap krijgt Rian Terveer veel positieve reacties op het plan en haar inzet: ‘Wat ik heb gezegd wordt herkend door andere patiënten. Ik krijg zoveel reacties, het maakt echt wat los bij iedereen. Daar kun je aan zien hoe belangrijk het is om de ervaringen van patiënten in beleidsplannen te betrekken en het is fijn om dat samen met Zorgbelang vorm te geven.’

Bron: Zorgbelang Fryslan

6 juli 2017


Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken