Sla navigatie over

Speerpunten

Zorgbelang heeft naast de vier beleidsterreinen diversiteit en jeugdzorg benoemd als speerpunten.

Diversiteit

Voor veel groepen is de toegankelijkheid tot de zorg onvoldoende. Ook is het zorgaanbod niet altijd goed afgestemd op iedere doelgroep. Zo blijkt bijvoorbeeld dat voor migranten de toegang van de zorg onvoldoende is. Ook de participatie van migranten in patiëntenorganisaties is nog onvoldoende. Zorgbelangorganisaties voeren al jarenlang beleid op dit thema. Daarbij wordt samengewerkt met andere organisaties. Zo organiseert Movisie in samenwerking met onder andere Zorgbelang Nederland de diversiteitsprijs. Met hulp van goede voorbeelden wordt aandacht gevraagd voor diversiteit, zoals voor de gevolgen van armoede, handicap of eenzaamheid.

Jeugdzorg

De komende jaren wordt de structuur van de jeugdzorg ingrijpend gewijzigd. Een groot deel van de taken en verantwoordelijkheden wordt ondergebracht bij de gemeenten. Met dit proces wordt een zware wissel getrokken op de belangenbehartiging in de jeugdzorg, die nog maar bescheiden is georganiseerd. Daarom moeten belangenorganisaties samenwerken. Zorgbelangorganisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren: zij kunnen de stem van de cliënt in de jeugdzorg laten horen door gebruik te maken van de expertise die zij op andere terreinen reeds hebben opgebouwd.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken