Sla navigatie over

Krachtig CliŽntenperspectief binnen het NPO

Doel

Ouderen en hun mantelzorgers krijgen een centrale rol bij verbeteringen in de ouderenzorg.

 

Werkwijze

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn allerlei regionale netwerken gestart. Dit project beoogt deze netwerken te ondersteunen en te versterken.

 

Resultaten

Bij het verbeteren van de ouderenzorg staan de wensen en de behoeften van ouderen en hun mantelzorgers centraal.

 

Partijen

Zorgbelang Nederland en CSO

 

Periode

Aanvang medio 2010

 

Financiering

ZonMw

 

Stand van zaken

Er is een handboek voor participatie van ouderen ontwikkeld. Eind 2010 zijn trainingen georganiseerd. Voor 2011 zijn deze trainingen gegeven in de netwerken zelf, zodat meer maatwerk mogelijk was. Er wordt een visie ontwikkeld op ouderenparticipatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan binnen het NPO. Op ‘Eigen Kracht-conferenties’ leren ouderen hoe zij, met hulp van hun eigen netwerk, zelf beslissingen kunnen nemen over hun zorg en welzijn.

 

Handboek participatie ouderen

 

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken