Sla navigatie over

Makelen in ervaringsdeskundigheid

Zorgbelang Nederland beoogt met dit project om de randvoorwaarden te creëren voor continue en kwalitatief goede inzet van ervaringsdeskundigheid in de (o)ggz en maatschappij dienstverlening. Om dit te bereiken wordt er een makelaar ontwikkeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Er worden randvoorwaarden geschapen omde kwaliteit van de diensten te garanderen, de continuïteit te bewaken en voldoende capaciteit te creëren. Belangrijk onderdeel is het uitwerken van een businesscase ‘ervaringsdeskundigheid’. Hierin ligt de basis voor toekomstige financiering van het makelen en ondersteunen van ervaringsdeskundigheid.

 

Het project krijgt gestalte in twee pilot’s in Noord Holland en Amsterdam. Aan het einde van de projectperiode zal er ervaring zijn op gebouwd met een makelaarsrol in Noord Holland en Amsterdam, die overgedragen kan worden naar andere Zorgbelangorganisaties.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken