Sla navigatie over

Zorg als co-product 2.0

Vanuit Zorgbelang Gelderland en Zorgbelang Nederland is een nieuwe publicatie verschenen: ‘Zorg als co-product 2.0; een flexibele methode om de kwaliteit van zorg samen met patiënten te verbeteren’. Deze uitgave geeft zorginstellingen een gedetailleerd stappenplan gebaseerd op de PDCA-cyclus en een selectie bewezen effectieve werkvormen om patiëntenparticipatie in alle fasen van de verbetercyclus vorm te geven. Zorgbelangorganisaties kunnen de methode gebruiken om aan zorginstellingen zichtbaar te maken wat Zorgbelang voor hen kan betekenen in het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief. Gekoppeld aan deze uitgave is er een handleiding ontwikkeld voor medewerkers van Zorgbelang organisaties. Hierin worden extra tips gegeven met betrekking tot het gebruik van de methode. Daarnaast is er in de handleiding een quick scan opgenomen. Deze kan door Zorgbelangorganisaties gebruikt worden om met zorginstellingen in gesprek te gaan over de vraag in hoeverre de organisatie patiëntgericht werkt. De uitkomst van de quick scan geeft aanknopingspunten om met de zorgorganisatie in gesprek te gaan of de Zorgbelangorganisatie iets kan betekenen in een traject om patiëntvriendelijker te gaan werken.

 

 

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken