Sla navigatie over

Wervingsplan voor Zorgbelangorganisaties

200.000 deelnemers, dat is inzet van Mijnkwaliteitvanleven.nl

 

ZORGBELANG PARTNER IN LANDELIJK PROGRAMMA MIJNKWALITEITVANLEVEN.NL

 

Gezocht: Vrijwilligers die willen meehelpen om zichtbaar te maken waar goede zorg echt om draait! Word trainer bij www.Mijnkwaliteitvanleven.nl

 

De herziening van de langdurige zorg is ingrijpend. Het vraagt om een enorme aanpassing van zorgveld, gemeenten, organisaties en individuele medewerkers. Voor Zorgbelang gaat het vooral om wat deze veranderingen betekenen voor mensen die zorg nodig hebben. Wat is het effect op hún leven als de gemeente straks verantwoordelijk is voor de ondersteuning? Wat verandert er in de dagelijkse werkelijkheid van mensen met een beperking of een chronische ziekte als de verpleging en verzorging via de zorgverzekeraar geregeld wordt? Wat betekent langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen? En wat betekent het voor mantelzorgers?

 

Zorgbelang als partner
De NPCF en het Nationaal Ouderenfonds (NOF) gaan samen met CSO, Mezzo, Per Saldo en Zorgbelang de komende vier jaar mensen tijdens de herziening van de langdurige zorg op grote schaal volgen en zichtbaar maken hoe het met hen gaat. Dat gebeurt via een landelijke ‘kwaliteitsmeter’ op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

 

Vragenlijst
De website gaat november 2014 online. Vanaf dan kunnen ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte en mantelzorgers, hun ervaringen en kwaliteit van leven in kaart brengen door een online-vragenlijst in te vullen. Wie daarbij geholpen wil worden (of geen computer heeft) kan hulp krijgen van een - hiervoor getrainde - vrijwilliger. Zorgbelang wil hierin een belangrijke bijdrage leveren.

 

Wat betekent meedoen voor Zorgbelangorganisaties?

Het programma is gebaseerd op de inzet van actieve vrijwilligers, zij krijgen een cruciale rol. Zorgbelangorganisaties benaderen enerzijds aspirant-deelnemers die de vragenlijst willen invullen én anderzijds vrijwilligers die zich willen inzetten als ambassadeur, trainer of begeleider in de regio. Vrijwilligers kunnen trainer worden en via het principe ‘train de trainer’ andere vrijwilligers trainen. Zij krijgen hiervoor zelf een training van twee middagen waarin ze uitleg krijgen over het doel en belang van het programma en de website én welke rol een trainer krijgt in zijn eigen regio.

 

Er zijn drie type vrijwilligers nodig:

1-     Trainers om training te geven aan aspirant-trainers en instructie aan begeleiders,

2-     Ambassadeurs om potentiële deelnemers te informeren en enthousiasmeren,

3-     Begeleiders die mensen concreet helpen met invullen van de vragenlijst.

 

De kwaliteitsmeter als persoonlijk hulpmiddel
Invullen van de kwaliteitsmeter helpt mensen onder woorden te brengen hoe het met ze gaat en wat van invloed is op hun kwaliteit van leven. Zij kunnen in een individuele rapportage inzicht krijgen in de eigen situatie en deze vergelijken. Ook kunnen zij met de individuele rapportage een gesprek aangaan met hun familie of vrienden, maar ook met de wijkverpleegkundige, huisarts, specialistisch consulent of hulpvaardige buurman.

 

De kwaliteitsmeter als invloedrijk instrument
Alle signalen worden gebundeld en kenbaar gemaakt aan het ministerie van VWS en andere beleidsmakers. Beleidsevaluaties worden periodiek door TNO uitgevoerd. Aan alle partijen in het zorgstelsel, zoals gemeenten en uitvoerders van zorg en welzijn, worden gebiedspresentaties getoond. Zo wordt zichtbaar hoe het is gesteld met de ervaren kwaliteit van leven van de deelnemers in elke gemeente. Vanuit een open source database komen gegevens, anoniem, beschikbaar voor kennis- en onderzoeksinstituten.

 

Samenwerking
De Zorgbelangorganisaties en de partnerorganisaties kunnen allemaal hun voordeel doen met de kwaliteitsmeter. Hierbij geldt hoe meer mensen de vragenlijst invult, des te groter de opbrengst voor alle deelnemers. Niet alleen om er zoveel mogelijk mensen individueel mee van dienst te zijn, maar ook omdat de representativiteit en invloed van de uitkomsten groter is naarmate ze meer data bevatten. Daarin kunnen de Zorgbelangorganisaties een belangrijke rol spelen.

 

Werving
Op dit moment testen NPCF en NOF de vragenlijst en de website en ontwikkelen we gezamenlijk de middelen voor communicatie en werving. Deze zijn beschikbaar voor de Zorgbelangorganisaties om er mensen in hun regio mee te kunnen bereiken. Intussen werken we ook aan een goede briefing voor vrijwilligers en medewerkers die mensen gaan helpen met invullen van de vragenlijst op www.mijnkwaliteitvanleven.nl

 

Resultaten

Het streven is om in korte tijd de eerste 10.000 deelnemers de vragenlijst te laten invullen zodat in februari 2015 de eerste rapportage verschijnt. De uitkomsten zijn gemeenschappelijk eigendom van bij het programma betrokken partijen, evenals de ontwikkelde instrumenten en producten. We beschouwen dit als een aantrekkelijk uitgangspunt voor Zorgbelang om over relevante thema’s met gemeenten en instellingen in gesprek te gaan. De terugkoppeling van informatie verloopt via Zorgbelang Nederland.

 

Meedoen?

Succes en resultaten zijn afhankelijk van onze gezamenlijke inzet en uitvoering.

Elke Zorgbelangorganisatie kan hieraan bijdragen!

Zorgbelang Nederland is verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie en zoekt contactpersonen voor regionale uitvoering. Als Zorgbelangorganisatie kies je zelf de vorm die bij je eigen organisatie past. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, maar elk andere denkbaar creatieve werkwijze is mogelijk; budget is beschikbaar. Zorgbelang Nederland ziet dit project als een uitgelezen kans voor regionale profilering.

  

Enthousiast geworden? Vrijwilligers aanmelden?

Neem dan contact op met: Inge Wiese, projectcoördinator Zorgbelang Nederland, 06-22688172 en iwiese@zorgbelang-nederland.nl.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken