Sla navigatie over

Online panelonderzoek

Online panelonderzoek voor gemeenten

De mening van burgers is steeds belangrijker geworden. Gedragen gemeentebeleid is zonder inbreng van inwoners niet langer denkbaar. Het online panelsysteem van Zorgbelang geeft gemeenten de mogelijkheid de mening van haar inwoners effectief in te zetten en burgerparticipatie volop te benutten.

 

Voordelen online panelonderzoek

Een belangrijke reden om online onderzoek uit te voeren is het kunnen doen van uitspraken die een representatief beeld van de werkelijkheid geven. De voordelen op een rijtje:

 

  • Burgers kunnen op een voor hen geschikt moment mee doen.
  • Grote representativiteit: veel burgers geven hun mening in plaats van enkel de georganiseerden.
  • Nieuwe ideeën en beleid kunnen zeer snel worden getoetst en uitgedrukt in overzichtelijke rapportages.
  • Eventuele vervolgonderzoeken op een later moment geven snel aan of er verbeteringen van het beleid waarneembaar zijn.

 

De aanpak

Afhankelijk van uw wens om behoeften te peilen of ervaringen in kaart te brengen vindt de meting voor- of achteraf plaats. Metingen die ervaringen weergeven moeten bij voorkeur plaatsvinden op het moment dat inwoners uw gemeentebeleid of -diensten net hebben beleefd. Inwoners ontvangen een enquête via e-mail of kunnen via een website of informatiezuil de vragen beantwoorden. Dit kan doorlopend. De resultaten zijn per direct en online te raadplegen.

 

Het resultaat

Na uitvoering van de meningspeiling heeft u:

  • Inzicht in alle aspecten die samenhangen met bijvoorbeeld burgertevredenheid.
  • Een analyse op basis van de resultaten, overzichtelijk weergegeven in een schriftelijk rapport.
  • Duidelijk handvatten op basis waarvan kwaliteitsverbetering kan worden doorgevoerd.

 

Contactgegevens

Zorgbelang

Ralph Schaareman

Telefoon 026 384 28 44

ralphschaareman@zorgbelanggelderland.nl

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken