Sla navigatie over

Wat doen ze?

Zorgbelangorganisaties werken op regionaal en lokaal niveau aan het verbeteren van kwaliteit van zorg en welzijn. Dat doen ze vanuit het perspectief van de cliënt. De zorgbelangorganisaties vormen samen een landelijk dekkend netwerk. Zorg en dienstverlening dienen te zijn gebaseerd op zelfbeschikking, diversiteit en vraagsturing. Zorgbelang kiest positie aan de zijde van de patiënt/consument, baseert zich mede op ervaringsdeskundigheid en betrekt bij het uitvoeren van activiteiten ervaringsdeskundigen en/of patiëntenorganisaties.

 

Zorgbelangorganisaties vormen een verbindende factor in de lokale en regionale belangenbehartiging. Elke regio kent een groot aantal organisaties die opkomen voor de belangen van zorgvragers. Denk bijvoorbeeld aan plaatselijke afdelingen van patiëntenverenigingen of ouderenbonden, gehandicaptenplatforms. cliëntenraden van zorgaanbieders en Wmo-adviesraden. Zorgbelangorganisaties zorgen voor een netwerk, waar kennis kan worden gedeeld en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Zij ondersteunen dit netwerk en zoeken actief verbinding met andere partijen in het zorgveld: aanbieders, verzekeraars en gemeenten. Zorgbelangorganisaties zoeken ook actief contact met individuele zorgvragers door bijvoorbeeld een meldingsactie te organiseren rond een actueel thema.

Taken

Zorgbelangorganisaties zijn actief binnen zorg en welzijn.
Het takenpakket van een zorgbelangorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • belangenbehartiging en beïnvloeding van zorg- en welzijnsbeleid
  • het geven van informatie en voorlichting aan burgers over de zorg en het zorgaanbod in de regio
  • het registreren van klachten en het bieden van ondersteuning bij klachtmeldingen
  • bevordering van de kwaliteit van zorg door het doen van onderzoek en het maken van verbeterafspraken.
  • ondersteunen van lidorganisaties bij verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en cursussen.
Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken