Sla navigatie over

Zorg aanvragen

Bij het aanvragen van zorg zijn verschillende organisaties betrokken. U vindt hier de websites van deze organisaties.

 

www.argonaut.nl
Dit reïntegratiebedrijf ondersteunt het CIZ, gemeenten en de SVB bij de indicatiestelling.


www.ciz.nl
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.


www.pgb.nl
Website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een (PGB). Mét ervaringen van andere budgethouders.


www.studenten-zorgverzekeringen.nl/

Objectieve informatie over zorgverzekeringen speciaal voor studenten; over veranderingen in het basispakket, verplicht en vrijwillig eigen risico. Daarnaast een overzicht van speciale zorgverzekeringen voor studenten.

 

www.jongerenzorgverzekering.com/

Onafhankelijke informatie voor jongeren die een zorgverzekering moeten afsluiten. Met praktische informatie over soorten verzekeringen, maar ook over  rechten en plichten van jongeren als verzekerde.


www.svb.nl
De website van de Sociale Verzekeringsbank biedt u onder andere informatie over het PGB en de TOG.


https://www.zn.nl/350584833/Zorgkantoren
Zorgkantoren voeren een deel van de langdurige zorg uit. Het zijn zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken