Sla navigatie over

Zorg betalen

De financiën rondom zorg kunnen ingewikkeld zijn. Verschillende websites bieden meer informatie, onder andere over PGB.

 

www.belastingdienst.nl
Website van de belastingdienst. U vindt hier onder andere informatie over het opvoeren van uw eigen bijdrage bij uw belastingaangifte als buitengewone kosten voor ziekte of handicap.


www.cak.nl
Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget.

 

www.consumentenbond.nl/zorgverzekering

De Consumentenbond geeft op haar website informatie over zorgverzekeringen, gratis en voor iedereen beschikbaar. Zoals:

  • Overzicht van alle zorgverzekeraars en zorgverzekeringen
  • Ervaringen van andere consumenten per zorgverzekeraar
  • Informatie over de verschillende pakketten voor de verschillende situaties
  • Advies over eigen risico en vergoeding

 

www.pgb.nl
Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).


www.svb.nl
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Zij zorgen ervoor dat iedereen die daar recht op heeft op tijd én correct kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangen. Dit gebeurt in opdracht van de overheid. Wie een uitkering van het SVB ontvangt, maar ook wie informatie wenst over sociale regelingen is bij de SVB aan het goede adres.


www.toeslagen.nl
Op deze website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de zorgtoeslag (de tegemoetkoming voor de kosten van uw zorgverzekering).


www.zn.nl
Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

 

www.zorginstituutnederland.nl

Het Zorginstituut ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de Wlz. Het Zorginstituut geeft informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg.

Stuur een e-card!

Stuur een e-card

Uw relaties attenderen op Zorgbelang? Met uw hulp kunnen we belangen in de zorg beter behartigen.
Stuur een e-card!
Pagina afdrukken